20. november samlet WSP på Innlandet seg til strategisk samling på Hamar for å sette kurs mot de neste tre årene. – Det er i grunn såre enkelt. Vi skal hjelpe offentlige og private utbyggere på Innlandet med å ta de rette valgene i den videre utvikling av regionen, slik at vi får skoler, helsehus og samferdselsløsninger som er fremtidssikre, sier Odd Thomas Olafsen, avdelingsleder ved Hamar-kontoret.

Innlandet er veldig spennende i et utviklingsperspektiv, og det er mye som kommer til å skje her de neste årene. For oss er det viktig å være tilstede lokalt der utviklingen skjer, forteller Hilde Nordskogen, administrerende direktør i WSP Norge. Nordskogen er selv fra Brumunddal og har naturlig nok et nært forhold til Innlandet.

Lange lokale røtter

– WSP er et relativt nytt navn i vår region, men jeg tror veldig mange kjenner til oss når de får høre hva vi er lagd av, sier Olafsen med et smil.

Både WSP i Elverum og på Lillehammer har lokale røtter som går flere tiår tilbake. Elverumsmiljøet startet tilbake i 1977 som Tøfte & Smedstad, før de ble RAAD, UnionConsult og tilslutt WSP. WSP Elverum har bidratt med VVS-prosjektering på en rekke velkjente bygg i regionen, som Samling, Våler kirke og Våler skole og aktivitetshus.  På Lillehammer er WSP representert gjennom arkitekturmiljøet RiK Arkitektur, tidligere kjent som Plan og Prosjekt Arkitekter – som har røtter tilbake til 1940-tallet. Nylig leverte WSP og RiK Arkitektur skisseprosjekt på rehabiliteringen av Høgskolen på Innlandet i Elverum. Arkitekturmiljøet står også bak designet av Gjøvik barnehagen og cyberforsvarets kontorbygg på Jørstadmoen på Lillehammer. WSP-kontoret på Hamar ble etablert i 2016.

PL130744 Odd Thomas Olafsen 400x400


Odd Thomas Olafsen, avdelingsleder Hamar


Vi er foreløpig små på Innlandet, men med vår lokale forankring og medarbeidere som kjenner og forstår regionen, kombinert med verdens fremste ekspertise i ryggen gjennom vårt internasjonale nettverk, har vi mulighet til å bistå Innlandet med rådgivning uansett hvor kompleks eller umulig oppgaven måtte virke, avslutter Olafsen.

Samlet sett har WSP på Innlandet veletablerte miljøer med solid kompetanse innen fagområder som prosjektutvikling og rådgivning tidligfase, reguleringsplaner, mulighetsstudier områdeplanlegging, arkitektur og landskapsarkitektur, prosjektledelse og prosjektstyring, miljørådgivning, digitalisering (BIM), prosjektering innenfor varme, ventilasjon og sanitær (VVS) og prosjekteringsledelse.

gruppebilde 700

Det er god stemning når WSPerne på Innlandet samles
 gruppearbeid 700

 Produktivt gruppearbeid