WSP bistår NTE Energi i prosjektet Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk

WSP er med på laget når NTE Energi skal erstatte det gamle kraftverket fra 1940-tallet ved Namsen i Trøndelag, et av Norges viktigste vassdrag for nordatlantisk villaks.

IMG NTE Fiskumfoss 1300x650

Torgeir Salberg fra WSP (t.v) sammen med administrerende direktør i NTE Energi AS, Kenneth Brandsås

WSP bistår NTE Energi med assisterende prosjektledelse, kontraktsadministrasjon, prosjekteringsledelse og utarbeidelse av usikkerhetsanalyser. 
- WSP og NTE Energi har hatt et godt samarbeid i flere prosjekter de siste årene og vi ser frem til nye, spennende utfordringer og godt samarbeid sammen NTE, sier regiondirektør for prosjektledese i WSP region midt. 

 

Ren og fornybar energi

Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk vil etter driftsstart levere en årlig energiproduksjon på 382 gigawattimer (GWh) ren og fornybar energi, noe som tilsvarer et årlig forbruk av elektrisitet for 50 000 innbyggere. 
Det nye kraftverket plasseres i fjell like ved siden av eksisterende kraftverk. Nye vannveier og kraftstasjonsbygg blir liggende i fjell delvis under E6 og Nordlandsbanen. Den eksisterende kraftstasjonen bygd på 1940-tallet vil være i full produksjon under store deler av byggetiden, før det etter hvert avvikles. Anlegget ligger i Namsen ved Harran i Grong kommune. Namsen er et nasjonalt laksevassdrag og et viktig fokus i prosjektet vil være å unngå forurensing i anleggsperioden, samt å øke overlevelsesmuligheter for opp- og nedvandrende laks og lakseunger etter at nytt kraftverk står ferdig i 2022.

 

(Bannerbilde: PeltonMan CC BY-SA 3.0)