WSP Engineering AS fusjonerer fra 1.1.2019 med WSP Norge AS. 

- Når vi nå samler to av våre tunge fagmiljøer i det samme selskapet, ruster vi oss for fremtiden og for videre utvikling, sier Hilde Nordskogen, administrerende direktør i WSP Norge.

WSP Engineering AS fusjonerer med WSP Norge AS

- Fusjonen gjør at vi bedre kan utnytte den tverrfaglige kompetansen i WSP og levere best mulig løsninger for våre kunder, sier Håkon Dragsund, direktør i WSP Engineering. 

1. januar 2019 fusjonerte WSP Engineering AS med WSP Norge AS. WSP Engineering fortsetter som en forretningsenhet i WSP Norge. 
Etter flere oppkjøp og solid organisk vekst de siste årene har WSP blitt en betydelig aktør i det norske markedet, med over 600 medarbeidere og kontorer over hele landet. Gjennom fusjonen knyttes det byggetekniske rådgivermiljøet i WSP Engineering tettere sammen med det tunge prosjektledelsesmiljøet i WSP Norge AS.

- Når vi nå samler to av våre tunge fagmiljøer i det samme selskapet, ruster vi oss for fremtiden og for videre utvikling. For WSP og for den enkelte medarbeider, sier Hilde Nordskogen, administrerende direktør i WSP Norge.

WSP er en solid internasjonal aktør innen by- og samfunnsutvikling, og er et av verdens ledende tekniske rådgiverselskaper med hele 48 000 medarbeidere i 40 land

WSP Engineering AS var det tidligere byggetekniske rådgivermiljøet Høyer Finseth AS, som ble kjøpt opp av WSP Norge AS i 2016. I 2017 byttet selskapet navn til WSP Engineering AS, og det har fram til utgangen av 2018 operert som et selvstendig selskap. 

Fusjonen vil ikke få vesentlige konsekvenser for kunder, leverandører og samarbeidspartnere, annet enn et skifte av navn og organisasjonsnummer.