WSP har vunnet oppdraget som BREEAM-revisor for Nytt regjeringskvartal. WSP fikk tildelingen basert på lang og relevant erfaring som BREEAM-revisor.
IMG BREEAM regjeringskvartalet 1300x650

Foto: Statsbygg/ Team Urbis