Er vi klare for å definere en ny bunnlinje?

Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges største næringer. Det betyr at vi går på jobb hver eneste dag med et enormt klimaansvar.