Skal utvikle ny campus for Diakonhjemmet

HENT AS, WSP og Henning Larsen Architects skal i samspill utvikle ny Campus for NLA Høgskolen AS i Diakonhjemmet Hage. Ambisjonen er et inkluderende område som sikrer mangfold, aktivitet og trivsel.