WSP med intensjon om å kjøpe miljøkonsulentselskapet Golder

WSP styrker seg på miljø og har inngått intensjonsavtale om oppkjøp med det globale ingeniør- og konsulentselskapet Golder. Selskapet har 7000 medarbeidere globalt, og 25 medarbeidere i sin norske avdeling i Drammen.