WSP Norge og WSP Sverige bistår Nordic Salmon med strategisk rådgivning når de nå skal etablere et storskala landbasert oppdrettsanlegg i Bjuv kommune i Skåne. På anlegget skal det produseres 10 000 tonn ørret hvert år, og prosjektet satser tungt på sirkulær bioøkonomi.

IMG 20200908 - Nordic Salmon 1080x750px