WSP satser stort på rehabilitering av større betongkonstruksjoner og har i løpet av høsten ansatt Alessia Colombo og Joachim Slotten i avdelingen for materialteknikk og tilstandsanalyse.