WSP har i løpet av de siste to årene bygget seg opp kraftig innen samferdsel og infrastrukturprosjektering i det norske markedet. Nå planlegger de å ruste opp ytterligere, og skal ansette mange nye medarbeidere innen vei, bane og VA.