Arbeidet med å finne ut hvor det nye sykehjemmet i Kristiansund skal ligge er i gang,  og WSP har fått oppdraget med å utrede tomtene som vurderes.