Ludvig Hambro

leder Rail Advisory
Norge

Alder: 28
Utdanning: Master i by- og regionplanlegging med fokus på samferdsel fra NMBU
Jobbet i WSP siden: 2021

Kontakter