Byutvikling i Mandal

WSP fikk oppdraget med å lede tranformasjonen av Nedre Malmø til en levende bydel, og med det styrke Mandal sentrum.

God prosjektledelse bidrar til en levende by!

Mandal kommune hadde i lengre tid ønsket å integrere Nedre Malmø (på den andre siden av elva fra Mandal) som en del av Mandal sentrum. Bydelen var nedslitt på grunn av fraflytting av tidligere industri og produksjon. WSP fikk oppdraget med å lede tranformasjonen av Nedre Malmø til en levende bydel, og med det styrke Mandal sentrum.

Prosjektleder Jan Willy Føreland fra WSP startet med å etablere dialog med alle grunneiere og interessenter i området. Gjennom denne prosessen fikk man fram en felles plattform for hva eierne ønsket, og et grunnlag for reguleringsplan for hele området.

Reguleringsplanen ble det juridiske grunnlaget for transformasjonen til en ny og moderne bydel, med vekt på fleksibilitet og forutsigbarhet, kulturetableringer, hotell, kontor og bolig. En ny gang- og sykkelbro over elva var avgjørende for å knytte bydelen til sentrum.

Halse Eiendom AS

Mandal kommune kjøpte tidlig i prosessen den beste tomta i området for å være i førersetet i utviklingen, og Halse Eiendom AS ble etablert som et virkemiddel for utvikling av eiendommen. Reguleringsplanen forutsatte at det planlagte kulturhuset og hotellet skulle ligge på denne eiendommen.

Buen kulturhus

Buen kulturhus er i dag et signalbygg som setter farge på Mandal sentrum. Den nye gang- og sykkelbroen, promenaden og lekeparken er godt brukt, og Mandal kommune har endelig lyktes i å integrere Nedre Malmø som en del av sentrum.

Deler av dette dette prosjektet ble gjennomført da firmanavnet var Faveo Prosjektledelse AS.