Domus Media

WSP bisto med sin kompetanse i Statsbyggs rehabiliteringsprosjekt Domus Media.

 Oppdragsgiver

  • Statsbygg

Prosjektkostnad

  • 780 MNOK

Prosjektstatus

  • 2007-2014

Et av landets hovedverk i nyklassisisme

WSP bistod i Statsbyggs rehabiliteringsprosjekt Domus Media. Universitetsbygningene i sentrum består av Domus Media med Aulaen, Domus Academica, Domus Bibliotheca, Professorbolig og Gymnastikkbygning. Samtlige bygninger og hage inngår helt eller delvis i prosjektet. Sentrumsbygningene regnes som et av landets hovedverk i nyklassisisme.

 WSP arbeidsoppgaver har i hovedsak vært skadeanalyser og prosjektering av konstruksjonstekniske løsninger. Det er prosjektert full utvendig rehabilitering av alle fasader, inkludert tak, vinduer og dører for samtlige bygninger. Dessuten refundamenteringsarbeider, bygging av teknikkrom i grunnen i lysgården i Domus Media, innvendig totalrehabilitering i Domus Media Vestfløy og Aulaen, og i Professorboligen.

Oppdraget omfatter dessuten nye branntekniske løsninger, innføring av heis og ny hovedtrapp i Vestfløyen.

Prosjektet var stort og komplekst og inkluderte også kulturminnefaglige utfordringer, spesielt med tanke på tilpasning av løsninger til fredet anlegg. Vurdering av samarbeid med eier og antikvarisk myndighet ble viktig mht. grad av tilbakeføringer til opprinnelige løsninger og materialbruk. I tillegg ble det gjort vurderinger om refundamentering og reparasjoner og takkonstruksjoner mht. bevaring av antikvariske verdier. Oppdraget omfattet også sikring og omplassering av kunstverk, blant annet ansvar for logistikk i forbindelse med flytting for å sikre støv, støt, fuktighet/klima og vibrasjoner (Munch bilder, 6 x 12 meter).

Ferdigstilles
20 14 20 14
Prosjektkostnad
780 MNOK 780 MNOK
Størrelse
15000 m2 15000 m2