E6 Trondheim – Melhus miljøpakken

E6 Trondheim–Melhus er en overbelastet vegstrekning, og hensikten er å bygge om vegen slik at den får stamvegstandard. Det vi si firefeltsveg med toplanskryss. Dette er den største enkeltentreprisen til Statens vegvesen Region Midt noen sinne.