E6 Trondheim - Stjørdal

Ved Lademoen i Trondheim har WSP vært byggeleder for et av Statens vegvesens mest utfordrende veiprosjekter noensinne.Oppdragsgiver

Prosjektkostnad

  • 600 MNOK

Prosjektstatus

  • 2009-2014

Løsmassetunnel og verneverdig bebyggelse som nærmeste nabo

Ved Lademoen i Trondheim har Statens Vegvesen gjennomført et av sine mest utfordrende vegprosjekter noensinne.

Kombinasjon av prosjekterfaring og kompetanse på vanskelige grunnforhold var hovedgrunnen til at WSP ble valgt som prosjektleder og byggeleder for kontrakten med NCC.

Oppdraget begynte med å lage konkurransegrunnlag for totalentreprise, og å gjennomføre anskaffelse etter prinsippet med konkurransepreget dialog. Rammene var utfordrende, med strenge krav til tetthet og deformasjoner, og med avgjørende hensyn til nabobebyggelse, jernbane i drift, trangt anleggsområde og omfattende by-infrastruktur.

NCC vant oppdraget med løsningen som blant annet omfattet å bygge grop med boret rørspunt, den første av sitt slag i verden. Flere andre innovative løsninger ble også utført. Risikostyring og usikkerhetanalyser ble en viktig del av prosjektet. Prosjektet ble fullført i 2014 som teknisk vellykket og innenfor tids- og kostnadsrammene.

Prosjektet har påkalt stor interesse i fagmiljøet, og har vært gjenstand for FoU-prosjekter, kurs og presentasjoner i inn- og utland.

Da dette prosjektet ble gjennomført var firmanavnet Faveo Prosjektledelse AS.