EGE 2010

EGE 2010 var en av Oslos største investeringsprosjekter, og er et av Norges største energi- og miljøprosjekter noensinne. WSP har hatt ansvaret for overordnet prosjektledelse med alle styrings- og støttefunksjoner.Oppdragsgiver

  • Oslo kommune

Prosjektkostnad

  • 135 MNOK

Prosjektstatus

  • 2007-2014

Et av Norges største energi- og miljøprosjekter

Oslo kommune har høye miljøambisjoner for byen og prosjektet EGE 2010 er en av Oslos største investeringer, og er et av Norges største energi- og miljøprosjekter noensinne.

EGE 2010 omfatter et utsorteringsanlegg på Haraldrud, og et anlegg som produserer miljøvennlig biogass og biogjødsel på Nes på Romerike. På Klemetsrud er to gamle ovnslinjer komplettert med en ny og større. I tillegg er det bygget et nytt utsorteringsanlegg for å kunne øke mottaket av avfall. Der blir de blå og grønne posene fra husholdningene i Oslo scannet og sortert.

WSP har hatt ansvaret for overordnet prosjektledelse med alle styrings- og støttefunksjoner, så som anskaffelser, kontraktsadministrasjon, planlegging, økonomi- og usikkerhetsstyring, kvalitets- og HMS-ledelse. I tillegg har WSP hatt ansvar for prosjektledelse av alt bygg- og infrastrukturarbeid.

Det har vært stor internasjonal interesse for prosjektet, spesielt fra Spania og Tyskland. I Paris er de nå i gang med et liknende konsept. EGE-Prosjektet vant Norsk Næringsråds Innovasjonspris i 2012, og Oslo kommune vant prisen for «Årets lokale klimatiltak 2013» med prosjektet.

Da dette prosjektet ble gjennomført var firmanavnet Faveo Prosjektledelse AS.