Flesberg barne- og ungdomsskole

I 2016 vedtok Flesberg kommune å bygge en ny barne- og ungdomsskole med flerbrukshall, med en kapasitet på 420 elever. Det ble stilt høye krav til bærekraft, energi og miljø, og bygget skulle minimum bygges med passivhusnivå, og helst som plusshus. Skolen skulle stå klar til skolestart høsten 2019.Oppdragsgiver

  • Flesberg kommune/ Kongsberg kommunale eiendom

Prosjektkostnad

  • 365 MNOK

Prosjektstatus

  • 2016-2019

WSP ble valgt som prosjektledelse fra en rammeavtale med Kongsberg kommunale eiendom KF, basert på en oppgaveforståelse for dette oppdraget. WSP stilte til rådighet et multifaglig team som sammen kunne dekke de ulike fagområdene. Pedagogisk funksjonalitet var et viktig område, spesielt fordi det tidligere skisseprosjektet var utviklet over en 10 års periode.

- En framtidsrettet skole stiller krav til en skolehverdag der elevene er aktive i egen læringsprosess. Økt fokus på skolen som en lærende organisasjon, med tett oppfølging av medarbeidere og elever, stiller store krav til endring og utvikling av den pedagogiske praksisen, og ikke minst til den arkitektoniske utformingen av skolebygg, forteller Kristin Borander, prosjektleder ved Flesberg skole.

På bakgrunn av gjennomført vurdering og kvalitetssikring av skisseprosjektet, anbefalte WSP å bearbeide og tilpasse prosjektet til kvalitetskriteriene som er ønsket av kommunen. Evaluering av pedagogisk funksjonalitet og arealprogram avdekket et behov for endringer for å møte dagens krav til skolebygg. Byggets utforming måtte også tilpasses kommunens målsetninger innen energi- og miljøytelser, og tilpasses føringer for bruk av massivtre og trekonstruksjon. For å få et vellykket prosjekt var det viktig at alle fagområder og kvalitetskriterier ble vurdert sammen. WSP har også bistått med å søke midler fra Klimasats og Enova og prosjektet har til sammen fått omlag 10 millioner kroner i støtte.

WSP har hatt disse rollene i prosjektet: 

Prosjektledelse /ass. prosjektledelse

Skoleutvikler pedagogisk funksjonalitet (inkl. inventar og organisasjon)

Energi og miljørådgiver

Teknisk rådgiver / ITB

KU /SHA koordinator

Uavhengig kontroll prosjektering og utførelse

Rådgiver Økonomi – prosjektregnskap