Follobanen

Follebaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får når ferdig landets lengste jernbanetunnel.Oppdragsgiver

Prosjektkostnad

  • 25 MRD

Prosjektstatus

  • 2015-2021

Oslo til ski på elleve minutter

Follobaneprosjektet består av 22 km dobbeltspor mellom Oslo Sentralbanestasjon og den nye jernbanestasjonen på Ski, sør for Oslo. Hovedarbeidene startet i 2015 og er forventet å være ferdigstilt i desember 2021.

Når ferdig bli Follobanen den første jernbanetunnelen i Norge med to atskilte løp. Tunnelen bores i hovedsak ut med tunnelboremaskiner (TBM). Den nye Follobanen blir totalt 22 kilometer lang og bygges for hastighet opp til 250 kilometer i timen. Det blir dermed mulig å halvere reisetiden mellom Oslo og Ski, fra 22 til 11 minutter. Follobanen skal bli et effektivt, sikkert og miljøvennlig transporttilbud som åpner opp for et større bo- og arbeidsområde.

WSP har hatt mange funksjoner I det enorme prosjektet knyttet til miljø, kvalitet, jernbaneteknikk, byggeledelse, strategisk planlegging, samt SHA og HMS: 

Helse, miljø og sikkerhet med et multinasjonalt team

Arbeid på en byggeplass med så stor risiko som på Follobaneprosjektet krever en solid gjennomføring av HMS-retningslinjer for å unngå arbeidsrelaterte ulykker. WSP Norge har jobbet mye med HMS i flere deler av prosjektet. Som et resultat av den potensielle risikoen i prosjektet har vi blant annete utviklet Follobanen+ prosjektet. Dette initiativet har stilt høyere krav til sikkerhet, drift og vedlikehold på tvers av prosjektet. Risikoanalyse i prosjektplanleggingen og gjennomføringsfasen har vært helt avgjørende for å ivareta sikkerheten på byggeplassen. På Follobaneprosjekteter det arbeidere fra minst 50 forskjellige nasjonaliteter, som gir noen utfordringer knyttet til å håndheve HMS. Vi har derfor jobbet hardt for å sikre at kulturforskjeller og språkutfordringer blir tatt hensyn til.

 
 

 

Lengde på jernbanespor
64 km 64 km
Lengde på tunnel
22 km 22 km