Hegg skole

Hegg skole er en ny skole i Lier kommune, hvor gjenbruk av en liten del av opprinnelig skole inngår. Prosjektet hadde strenge miljøkrav mht. energibruk, miljøvennlig materialbruk, innemiljø, gjenbruk og økologi.


Oppdragsgiver

  • L2 Arkitekter for Lier kommune

Prosjektkostnad

  • 300 MNOK

Prosjektstatus

  • 2012-2014

Fremtidens skole

Lier Kommune skal bygge ny skole, der gjenbruk av en liten del av opprinnelig skole inngår. Forprosjektet bygde på vinnerforslaget i arkitektkonkurransen vunnet av L2 Arkitekter. Prosjektet hadde strenge miljøkrav.

Miljømålsetningen ble avstemt mellom byggherre og rådgivere for å komme fram til et svært godt, men realistisk prosjekt som kan gjennomføres. Rådgiverne, herunder WSP Engineering, vurderte kravene for de ulike nivåene i BREEAM opp mot kostnad og gjennomføringsmulighet. Ut fra disse vurderingene kunne byggherre ta stilling til hvilket BREEAM-nivå som skulle velges. Kravet ble BREEAM NOR Very good og passivhus. WSP Engineering sitt bidrag har omfattet all RIB-prosjektering, brannteknikk, rådgiving miljøvennlig materialbruk inkludert klimagassberegninger og vurdering av materialer iht. BREEAMs krav inkludert emisjon og ressursbruk (rådgiver miljø). Vi utarbeidet dokumentasjon iht. kravene gitt fra BREEAM NOR og hadde dialogen med BREEAM AP i prosjektet.

Prosjektkostnad
300 MNOK 300 MNOK
Størrelse
11300m2 11300m2