Heimdal VGS

Da det nye skolebygget skulle oppføres, ble WSP engasjert som byggherreombud, koordinator prosjektering og koordinator utførelse.


Oppdragsgiver

  • Trøndelag fylkeskommune

Prosjektkostnad

  • 1,1 MRD

Prosjektstatus

  • 2016-2018

Det nye skolebygget med flerbrukshall er på totalt 30 500 kvadratmeter og har en kapasitet på 1140 elever.

Idrettstilbudet ved skolen er en del av Trøndelag fylkes satsing på idrett og utdanning i samarbeid med Trøndelag idrettskrets, flere særkretser og regioner og Olympiatoppen. Skolen har landslinje i hopp og kombinert. Bygget inneholder ved siden av undervisningslokaler også treningsrom, øvingsrom for musikk, dans og drama, kantine, skolebibliotek, en kultursal som rommer 350 publikummere. Idrettshallen som vil være hjemmearena for Kolstad håndball er på ca 6.000 kvadratmeter med plass til 2500 tilskuere ev. 4500 tilskuere ved konserter.

Det nye skoleanlegget er blant de mest miljøvennlige i verden. Via 21 «geobrønner» som er boret ned i fjellgrunnen, og ved hjelp av varmepumpeteknologi, hentes varme som trengs for å holde ønsket innetemperatur i det nye skolebygget. Hele 2.000 kvadratmeter av skoletaket er belagt med solcellepaneler, som dermed blir en solid energi-bidragsyter til skoleanlegget. Ytterligere energivolumer kommer fra biogass-anlegget som er bygget ved skolen. Overskuddsvarme fra det biogass-drevne anlegget blir levert til skolens nærmeste nabo; Husebybadet.

Under gjennomføringen av byggeprosjektet hadde WSP rollen som byggherreombud og hadde den daglige kommunikasjonen med totalentreprenøren og fylkets prosjektleder. Sammen med vår jurist bidro vi også i sterk grad til offentlige innkjøp av utstyr som ikke inngikk i totalentreprisen. WSP hadde også rollen som Koordinator Utførelse og ivaretok sikkerheten på byggeplassen på en trygg måte. Prosjektet ble ferdigstilt i rett tid, med riktig kvalitet og uten alvorlige skader på byggeplassen. 

Nye Heimdal videregående skole sto klar til skolestarten høsten 2018.