Campus Evenstad, Høgskolen i Hedmark

HIH Evenstad er et nytt administrasjonsbygg og undervisningsbygg på Campus Evenstad, Høgskolen i Hedmark.

 Oppdragsgiver

  • Ø. M. Fjeld AS

Prosjektkostnad

  • 1 MNOK

Prosjektstatus

  • 2015-2016

Pilotprosjekt for Zero Emission Buildings

Bygget er et pilotprosjekt for forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) og målet er at det skal bli verdens beste klimabygg med null utslipp av klimagasser. I denne forbindelse var stort fokus på materialvalg og det var spesielt utfordring med å finne en fundamentløsning som ga lavest mulig klimagassfotavtrykk.

Bygget består av et kontor- og administrasjonsbygg i to etasjer koblet sammen med ny undervisningsdel/auditorium og vestibyle i første etasje. Bæresystem, vegger og dekker er i massivtre, limtre og trekonstruksjonsvirke. Bygget står på stripefundamenter av betong. Begge deler er prosjektert av WSP Engineering. WSP Engineering har utført statiske beregninger, og laget BIM-modell av bygget.

Prosjektet ble ferdigstilt i 2016. 

Kontraktsverdi
1 MNOK 1 MNOK
Størrelse
1250 m2 1250 m2