Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sogn og Fjordane er et nybygg på ca. 7 500 m2. WSP var rådgiver byggteknikk for prosjektet.Oppdragsgiver

  • Statsbygg

Prosjektkostnad

  • 200 MNOK

Prosjektstatus

  • Ferdigstilt 2012

Arkitekt

  • Arkitektgruppen Lille Frøen AS

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sogn og Fjordane er et nybygg på ca. 7 500 m2. Bygget er komplett og inneholder blant annet undervisningsrom, auditorier, laboratorier, kontorer og fellesarealer. 

WSP Engineering var rådgiver (RIB) fra skisseprosjekt til ferdig bygg og håndterte dialogen med oppdragsgiver, brukere og øvrige rådgivere i hele perioden. 

WSP Engineering har vært involvert i skisseprosjektet, forprosjektet, detaljprosjektet og oppfølging i byggeperiode.

 

Prosjektkostnad
200 MNOK 200 MNOK
Størrelse
7500 m2 7500 m2