Høgskolen i Vestfold

Samlokalisering av Høgskolen i Vestfold på Bakketeigen i Horten. WSP har hatt komplett rådgiving innen byggeteknikk gjennom tidligfase, detaljprosjektering og overlevering.Oppdragsgiver

  • Statsbygg

Prosjektkostnad

  • 440 MNOK

Prosjektstatus

  • 2002-2010

På størrelse med en liten sørlandsby

Høgskolen har et areal på ca. 16 000 m2 (nybygg) og 2 300 m2 (rehabilitering). Prosjektet omfatter høgskole med nødvendige spesialrom (auditorier, grupperom og forelesningssaler, storkiosk og bokhandel, kantine, bibliotek/læringssenter, spesialrom heimkunnskap og spesialrom naturfag).

Bakgrunnen for prosjektet var beslutningen om å samlokalisere Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen med lærerskolen på Eik ved Tønsberg. Samlokaliseringen ville innebære en dobling av høgskolens areal. Intensjonen har vært å skape en inspirerende arena for et vitalt sosialt og tverrfaglig studiemiljø felles for hele skoleanlegget. Dette har resultert i en tett bygningsstruktur med nærhet mellom de ulike avdelinger. Viktige fellesfunksjoner ligger samlet sentralt og utgjør høgskolens ansikt mot omgivelsene. Med 4000 studenter og 450 lærere er høgskolen på Bakkenteigen på størrelse med en mindre sørlandsby.

WSP Engineering har hatt komplett rådgiving innen byggeteknikk (RIB) og prosjekteringsgruppeledelse (PGL) gjennom tidligfase, detaljprosjektering og overlevering. Bygget er BIM prosjektert.

Størrelse nybygg
16600 m2 16600 m2
Størrelse ombygging
2300 m2 2300 m2
Antall studenter
4000 4000