Hovseterhjemmet

WSP har rollen som prosjektleder og assisterende prosjektleder under hele prosjektperioden fra kontrahering av totalentreprenør til ferdigstillelse av sykehjemmet i 2017.Oppdragsgiver

  • Omsorgsbygg

Prosjektkostnad

  • 592 MNOK

Prosjektstatus

  • 2013-2017

Sykehjem med høye miljøambisjoner

Bakgrunnen for prosjektet er Oslo kommunes sykehjemsbehovsplan, som anslår at det er behov for å modernisere 2500 sykehjemsplasser frem mot 2020. Hovseterhjemmet passer godt inn i planene om nye og rehabiliterte sykehjemsplasser i Oslo.

Sykehjemsetaten i Oslo kommune utredet deretter behovet for prosjektet i en konseptvalgutredning (KVU) i 2011, med ekstern kvalitetssikring (KS2) i 2012.Konklusjonen var å rive eksisterende Hovseter sykehjem, og bygge et nytt moderne sykehjem med 144-168 sykehjemsplasser + dagsenter. Prosjektet hadde høye miljømål, og skulle blant annet BREEAM-NOR-sertifiseres som Very Good.WSP vant oppdraget basert på beste score på kriteriene kompetanse og personlig egnethet. I tillegg til prosjektledelse leverte vi et støtte-team for ivaretakelse av helhetlig prosjektledelse.

Teamet besto av kompetanse innen juridiske spørsmål, offentlige anskaffelser, miljø og BREEAM, samt fagkompetanse innenfor bygg, VVS og elektro.WSP har rollen som prosjektleder og assisterende prosjektleder under hele prosjektperioden fra kontrahering av totalentreprenør til ferdigstillelse av sykehjemmet i 2017. Dette omfatter anskaffelse av totalentreprenør, ekstern kvalitetssikring og utarbeidelse av prosjektets styringsdokument. Vi skal også ha samme roller gjennom detaljprosjektering og bygging.

Sykehjemsplasser
168 168