Ingierstrand bad

WSP har for Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune vært med på restaureringen av hovedrestauranten og stupetårnet på Ingierstrand bad.Oppdragsgiver

  • Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Prosjektkostnad

  • 35 MNOK

Prosjektstatus

  • 2007-2013

Arkitekt

  • Arkitektskap

Restaurering av verneverdig grunn

WSP har for Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune vært med på restaureringen av hovedrestauranten på Ingierstrand bad og antikvarisk rehabilitering av stupetårnet.

Vårt arbeid på prosjektet har gått fra tilstandsanalyse i 2007 til ferdig bygg 15. mai 2013. Vi har brukt vår kompetanse innen byggeteknikk, prosjekteringsledelse, kulturminnerådgivning, bygningsfysikk, materialteknikk og brannteknikk gjennom hele prosessen.

Manglende vedlikehold av restauranten de siste 30 årene medførte at det måtte gjennomføres omfattende betongrehabilitering, restaurering av interiørelementer og maling av alle overflater. Det har også vært behov for oppgradering av alt teknisk anlegg og nytt storkjøkken. Under restaureringen har det i hovedsak blitt benyttet farger og materialer lik de som var brukt opprinnelig.

Bygningen er fredet og alle arbeidene er utført i nært samarbeid med Riksantikvaren. I prosjekteringsgruppen samarbeidet vi med Arkitektskap, Ingeniør Per Rasmussen, Erichsen & Horgen og Storkjøkkenutvikling som rådgivere på prosjektet.