Kanalbyen i Kristiansand

Da det det attraktive og urbane bomiljøet Kanalbyen skulle bygges I Kristiansand, ble WSP involvert I store deler av prosjekthåndteringen.

Nabolag midt mellom sjø, skog, kanal og by

På Odderøya i Kristiansand ligger den nye bydelen Kanalbyen. Dette er et tidligere havneområde, som er transformert til å bli Kristiansands nyeste bidrag innenfor byutviklingen. Når ferdig skal Kanalbyen bestå av 700 boliger som realiseres i åtte byggetrinn over en periode på 12-15 år. En 12 meter bred og 335 meter lang kanal blir hovedattraksjon i den nye bydelen.

WSP har fungert som oppdragsleder, økonomiressurs, daglig leder i Kanalbyen AS, Kanalbyen partner AS og Kanalbyen Eiendom AS.Kanalbyen Utvikling AS ble etablert i 2010 for å gjennomføre utbygging av Silokaia i Kristiansand på vegne av Kristiansand Havn. Selskapet har arbeidet med følgende hovedoppgaver:

  • Utarbeidelse av beslutningsunderlag for utviklingsmodell. Flere alternative modeller har blitt belyst og utredet (økonomi, usikkerhet, juridiske betraktninger og markedsscenarier har blitt analysert)
  • Markedsprosesser. Salgsprosjekt har blitt utarbeidet og prosess med forhandlinger frem til kontraktsinngåelse er gjennomført. I tillegg er partnermodell valgt.
  • Omregulering av området og endret reguleringsplan for politisk behandling.WSP er engasjert som daglig leder i de tre selskapene Kanalbyen utvikling AS, Kanalbyen Partner AS og Kanalbyen Eiendom AS. I tillegg har WSP bidratt med sentrale ressurser ved utarbeidelse av beslutningsunderlaget.
Boliger
700 700
Kanal
335m lang 335m lang