Kimen kulturhus

Da det skulle bygges nytt kulturhus i Stjørdal ble WSP tungt involvert i flere stadier av prosjektet.Oppdragsgiver

  • Stjørdal Kulturutvikling AS

Prosjektkostnad

  • 717 MNOK

Prosjektstatus

  • 2009-2015

Arkitekt

  • Reiulf Ramstad Arkitekter, JST Arkitekter, Lusparken Arkitekter

Stjørdals nye, rocka storstue

Kimen Kulturhus på Stjørdal skal være en møteplass for hele Værnesregionen, hvor det frivillige og profesjonelle kulturlivet møtes. I hjertet av bygget finnes et stort og moderne bibliotek, og et Newton-senter som skal stimulere til nysgjerrighet. Videre inneholder huset to konsertsaler, tre kinosaler, en kirke, en kafé, en fritidsklubb, dansesaler, øvingsrom for musikkskolen, galleri og møterom - virkelig et flerbrukshus!

Regionalt kulturhus i Stjørdal er gjennomført i regi av et ideelt aksjeselskap, hvor Stjørdal kommune eier 96% av aksjene. Skanska Norge AS var totalentreprenør, og WSP fikk i 2009 avtale med Stjørdal Kulturutvikling om prosjektledelsen for utvikling og gjennomføring av prosjektet. WSP har også vært oppdragsansvarlig, hatt byggherreombud på tekniske fag, samt økonomioppfølging fra start til slutt av prosjektperioden.

Kimen Kulturhus åpnet dørene høsten 2015.

Da dette prosjektet ble gjennomført var selskapsnavnet vårt Faveo prosjektledelse AS.