Kjevik lufthavn

Da Avinor skulle etablere nytt tårn- og sikringsbygg og ny energisentral på Kjevik lufthavn i Kristiansand, ble WSP valgt til å gjennomføre byggeledelse, teknisk byggeledelse og SHA-KU.Oppdragsgiver

  • Avirnor AS

Prosjektkostnad

  • 120 MNOK

Nytt tårn- og sikringsbygg samt ny energisentral med pumpeanlegg

For å tilfredsstille forskriftskrav og for å gi gode arbeidsforhold til flygeledertjeneste og flynavigasjonsteknikk (FNT), har Avinor bygd nytt tårn og sikringsbygg.

Som et ledd i Avinors strategiske satsing på miljø og energi, samt et behov for utskifting av eksisterende løsninger, er det bygd ny energisentral med pumpeanlegg. Energisentralen er bygd opp med varmepumpe basert på sjøvann. Varmeeffekt er 800 kW og kjøleeffekt 600 kW. I tillegg er sentrale tekniske funksjoner som ny nettstasjon, ny hovedtavle, nytt regulatoranlegg og nytt nødkraftanlegg lagt i samme bygg.

Som en del av prosjektet, er det også bygd nye føringsveier (OPI-traseer) på flyside for sterk- og svakstrøm til all bygningsmasse på lufthavnen.

WSP ble valgt til å gjennomføre byggeledelse, teknisk byggeledelse samt SHA-KU, og har gjennomført et langvarig og delvis komplisert oppdrag med god respons fra de ulike aktørene. WSP har gjennomført generalentreprise samt inngått rammeavtaler.

Da dette prosjektet ble gjennomført var firmanavnet Faveo prosjektledelse AS.