Kystens hus i Tromsø

Kystens hus er et moderne flerfunksjonsbygg, hvor fremtredende aktører innen fiskeri, havbruk og forskning er etablert. WSP har vært engasjert i forprosjektet og frem til Kystens hus åpnet dørene i 2015.Oppdragsgiver

  • Samvirkegården AS, eid av Norges Råfisklag og Utstillingsplassen Eiendom AS

Prosjektkostnad

  • 390 MNOK

Prosjektstatus

  • 2012-2015

God prosjektledelse bidrar til en levende kyst

Kystens Hus er et moderne flerfunksjonsbygg, hvor fremtredende aktører innen fiskeri, havbruk og forskning er etablert. Lokalisert midt i byen, gir huset stor synlighet av et samlet, fremtidsrettet kystfokus, samt mat- og kystkulturopplevelser av høy kvalitet.

Bygget er på 12 813 m2 fordelt på 6 etasjer og kjeller. Kjelleren inneholder tekniske rom og lager. Plan 1 – 2 er butikk, mathall, restaurant, formidlingsarealer, felles kantine, fellesarealer og noen kontorarealer. Plan 3 – 6 er kontorarealer. Prosjektet inneholder også et stort kaianlegg, inklusive teknisk infrastruktur.

WSP sitt engasjement er stedlig prosjektledelse, byggherreombud og ivaretakelse av uavhengig kontroll utførende. WSP har vært engasjert siden høsten 2012 i forprosjektet og frem til kontrahering av totalentreprenør. WSP har også ivaretatt og styrt prosessen opp mot offentlige myndigheter og eksterne interesser lokalt. Vi har videre et ansvar for økonomioppfølging sammen med oppdragsgiver, og ivaretar blant annet oppfølging av byggelånsbank for oppdragsgiver.

Kystens hus åpnet dørene høsten 2015.