Nasjonalt FDV-system til spesialist-helsetjenesten i Norge

I 2012 fikk WSP oppdraget med å lede anskaffelsen av et Forvaltning- Drift- og Vedlikeholdssystem (FDV) for alle avdelinger på norske sykehus.Oppdragsgiver

  • Nasjonal IKT HF

Prosjektstatus

  • 2012-2015