Nasjonalt FDV-system til spesialist-helsetjenesten i Norge

I 2012 fikk WSP oppdraget med å lede anskaffelsen av et Forvaltning- Drift- og Vedlikeholdssystem (FDV) for alle avdelinger på norske sykehus.Oppdragsgiver

  • Nasjonal IKT HF

Prosjektstatus

  • 2012-2015

Innføring av nytt forvaltning- Drift- og Vedlikeholdssystem

WSP har i en årrekke hatt rammeavtale med Nasjonal IKT HF (NIKT). NIKT er et selskap eid i fellesskap av helseregionene og har som oppgave å fremme samhandling innenfor IKT i helsesektoren.

I 2012 fikk WSP oppdraget med å lede anskaffelsen av et Forvaltning- Drift- og Vedlikeholdssystem (FDV) for alle avdelinger på norske sykehus. Utgangspunktet for oppdraget var å få sykehusene til å komme til enighet om en kravspesifikasjon som skulle ligge til grunn for en rammeavtale sykehusene kunne gjøre avrop på. Det ble anbefalt å endre anskaffelsen til innkjøp av ett felles system. Prosjektet benyttet konkurranse med forhandling som anskaffelsesform, og kontrakten ble undertegnet i februar 2014.

For å sikre en god innføring av systemet utlyste NIKT en ny konkurranse. WSP fikk fornyet tillit og ble engasjert som prosjektledere på heltid fra april 2014 til ut 2015.

Da denne avtalen ble inngått var firmanavnet Faveo Prosjektledelse AS.