Kinland - Project CARE

Kinland kjøpte i 2021 en portefølje bestående av 30 eiendommer i Norge og Finland til en samlet verdi pålydende 1,4 milliarder NOK. WSP bistod Kinland med transaksjonen som teknisk Due Diligence-rådgiver i begge land.Oppdragsgiver

  • Kinland AS

Prosjektkostnad

  • 1,4 MNOK

Prosjektstatus

  • 2021