NTNU Campusutvikling, Trondheim

NTNU har i lengre tid arbeidet for en samlet og byintegrert campus i Trondheim. Prosjektet består av flere delprosjekter hvor WSP har prosjektledelsen for flere.


Oppdragsgiver

  • NTNU

Prosjektkostnad

  • ca. 9 MRD

Prosjektstatus

  • 2016-2019

Campus skal samles ved Gløshaugen, og det er besluttet at det kan planlegges for inntil 92 000 m² nybygg og 45 000 m² ombygging i løpet av 10 år. Prosjektet er enormt, og består av mange delprosjekter. WSP har prosjektledelsen for flere av dem.

I arbeidet med fysisk plan gjennomføres overordnede utredninger og mulighetsstudier som danner grunnlag for planprogram med prinsipplan som igjen skal legges til grunn for detaljregulering og konsekvensutredninger.

I arbeidet med kartlegging og konseptutvikling utarbeides grunnlaget for hvordan omgivelsene til ansatte og studenter skal formes, hvordan man skal jobbe sammen, møtesteder og hvilke rom og funksjoner den nye campusen skal ha.

I tillegg til prosjektledelsen, har WSP vært ansvarlig for eller bidratt med idé- og plankonkurranse, framdriftsstyring, ROS-analyser, geoteknikk, teknisk infrastruktur, miljø og energi, kulturminner usikkerhetsanalyser, KVU, økonomiske analyser, programkoordinering, prosessledelse og faglig rådgivning.