Regjeringskvartalet R6

Da regjeringskvartalets byggetrinn 6 skulle i gang var WSP med som rådgiver for VVS.


Oppdragsgiver

  • Statsbygg

Prosjektkostnad

  • 1.1 Mrd. NOK

Prosjektstatus

  • Ferdigstilt 2013

 Oppgradering av regjeringskvartalet R6

Prosjektet består av tre bygg: det eksisterende og verneverdige Keysers gate 8 fra 1898, Keysers gate 6 som er ca. ti år gammelt og et nybygg på 13 etasjer ut mot Teatergata 9.   Området har en typisk eldre kvartalsstruktur, men med nyere og høyere bygningsmasse, som Tinghuset, mot sør og vest. Keysersgate 8 er den gamle «Enkekassa» fra 1899, arkitettonisk utfomet som et palass i florentinsk renessanse tegnet av arkitekt Harald W. Bødtker. Bygningenene ble opprustet til en moderne, funksjonell standard, samtidig som interiør og eksteriør pietetsfullt ble tilbakeført til sin opprinnelige prakt.

WSP var med i både forprosjekt, tilbud og gjennomføringsfase som rådgiver for  vvs. Oppdraget omfattet komplett moderne VVS-anlegg underlagt ambisiøse energi- og miljømål og med høye krav til gjenvinning, effektivitet og utforming i komplisert bygningskropp. Det ble brukt BIM i prosjekteringsfasen, med komplett fullskala simulering av inneklima, strømninger og trykk. 
Prosjektkostnad
1.1 mrd NOK 1.1 mrd NOK
Størrelse (m2)
21 500 21 500