Tingsaker skole

Da Lillensand skole manglet skoleplasser, ble WSP engasjert i tidligfase med blant annet behov- og funksjonskartlegging av hvordan den nye skolen skulle fungere og se ut.Oppdragsgiver

  • Lillesand kommune

Prosjektkostnad

  • 34,2 MNOK

Prosjektstatus

  • 2012-2014

Anskaffelse og kontraktstyring

Lillesand kommune manglet skoleplasser, og ønsket å øke kapasiteten på skolen. Da den stod ferdig hadde den fått en kapasitetsdobling, fra én til to paralleller på hvert trinn 1-7 klasse. Dermed får kommunen dekning for manglende skoleplasser for byens østside i lang tid fremover.

Nybygg og tilbygg utgjorde tilsammen 1800 m2, mens omtrent 1500 m2 ble bygget om. Skolen hadde ordinær skoledrift i eksisterende, og ny, bygningsmasse gjennom byggeperioden.

WSP bidro med behovs- og funksjonskartlegging, brukermedvirkning, planlegging av utbygging og uavhengig kontroll, samt anskaffelse av arkitekt og totalentreprenør. Vi bidro også med rådgivning og oppfølging i byggeperioden.