Eiendom

Kombinasjonen av demografiske og sosiale trender gjør at eiendomsbransjen er i konstant endring. WSPs medarbeidere har kompetansen og kunnskapen som skal til for å skape verdi for din eiendom.  

Realiserbare utviklingsprosjekter

I takt med at samfunnet og våre behov utvikler seg, utvikles også behovet for å omforme og transformere eiendommene og rommene vi omgir oss med.

Enten du er en privat eiendomsutvikler eller representerer offentlige myndigheter, kan WSP tilby et tverrfaglig miljø som vil skape trygghet og forutsigbarhet i ditt prosjekt. Det består av eiendomsutviklere, planleggere, økonomer, ingeniører og jurister, som vil bruke sin spesialistkompetanse til å gi råd eller lede utviklingsprosjektet slik at det blir realiserbart og gjennomført. 

Vår erfaring, kapasitet og kompetanse gir deg trygghet, effektivitet og en prosjektgjennomføring som tar utgangspunkt i dine behov og forutsetninger. Fordi vi har spesialistkompetanse på alle faser i prosjektløpet kan vi skreddersy et team som sikrer at prosjektet kommer i mål til avtalt tid og til avtalt pris, og at alle berørte parter får riktig oppfølging underveis. Vi kan stille med en komplett prosjektorganisasjon, eller med enkeltstående funksjoner som inngår i din etablerte prosjektorganisasjonen. Vi kan blant annet bidra med:

  • Idé- og konseptutvikling

  • Lønnsomhetsanalyse

  • Investerings- og utviklingsstrategi

  • Definere businesscase og etablere selskap

  • Interessentanalyse og håndtering av interessenter

  • Plan- og søknadsprosess

  • Kommersialisering og bistand i salgsprosess

WSP har hjulpet mange små og store kunder med å realisere sine eiendomsprosjekter både i Norge og i internasjonal sammenheng. Vi har blant annet vært oppdragsleder, økonomiressurs og daglig leder for tre selskap i forbindelse med utbyggingen av Kanalbyen i Kristiansand. 

Kanalbyen i Kristiansand er et av mange prosjekter WSP har vært tungt involvert i