Idrettsbygg

Idrettsarenaer samler folk fra forskjellige samfunn og fremmer lokal identitet og stolthet. Idrettsarenaer kan sette en region på kartet og fungere som en viktig møteplass som er både helsefremmende og sosial.


Fleksible og innovative løsninger

I WSP forstår vi at alle idrettsanlegg, fra større fotballarenaer til et lite kommunalt svømmebasseng, er med på å berike livene til de som bor i nærmiljøet. Da kostnadene for å bygge og drifte et idrettsbygg ofte er høye, er det ofte et krav at idrettsbygget skal kunne ha flere bruksområder. Dette krever fleksible og innovative løsninger.

Gode idrettsbygg må kunne håndtere ulik bruk uten å miste sin unike karakter. Dette innebærer alt fra å arrangere og huse store konkurranser og konserter, til trening og sosiale arrangementer.

 

Bærekraftig tilnærming

I WSP er vi opptatt av at idrettsarenaene i tillegg til å være kostnadseffektive og energieffektive, skal bygges slik at de også kommer den neste generasjonen til gode. For å få til det, bør det tas inn perspektiver og foretas valg rundt miljø og bærekraft når det bygges.  

Vår lokale og internasjonale tilstedeværelse og kunnskap gjør oss rustet til å påta oss ethvert prosjekt innen idrettsverden. Vi samarbeider med arkitekter, eiere, byråd og utviklere for å skape ikoniske og kostnadseffektive strukturer som lønner seg både for brukere og operatører.

WSP har jobbet med noen av verdens største idrettsarenaer, som Wembley stadion i London, Cape Town Stadium i Sør-Afrika og Hong Kong Velodrome. I Norge har vi vært involvert i prosjekter som Drøbaksbadet og Frognhallen, Olsrød Park, Granåsen SNØ Lørenskog. Sistnevnte har ambisjoner om å bli verdens største innendørsanlegg for snøopplevelser. Anlegget skal stå ferdig i 2019 og får en størrelse på hele 50 000 kvadratmeter.