Kulturbygg

Kulturbygg kan være selve limet i et lokalsamfunn. WSP har lang og bred erfaring med ulike kulturbygg, både i inn- og utland.


Sikrer gode bomiljøer

For at samfunn skal være attraktive må de dekke mer enn primærbehovene til de som skal bo der. De må være inspirerende og legge til rette for underholdning, læring og kultur. Gode lokale kulturarenaer er avgjørende for å skape gode bomiljøer, og et kulturbygg kan utgjøre all verdens forskjell for et lokalsamfunn.

WSP har lang erfaring i inn- og utland med kulturbygg, og har vært involvert i utarbeidelsen av noen av landets mest ettertraktede kulturarenaer. Våre eksperter jobber tett med både kunden og lokalsamfunnet for å finne de beste løsningene, og er ofte involvert tidlig i prosjektet. Vi bistår enten med prosjektledelse eller rådgivning innen en rekke fag, enten det måtte være i tidligfase, under gjennomføring eller ved drift av bygget. Gjennom vårt internasjonale fagmiljø har vi i tillegg tilgang på global ekspertise på en rekke kompetanseområder som gjør at vi kan levere innovative og toppmoderne løsninger til alle typer bygg.

WSP har vært involvert i en rekke store kulturhusprosjekter i Norge. Ved Kilden teater- og kulturhus i Kristiansand har vi bistått med prosjektledelse, og ved Kimen kulturhus i Stjørdal har vi vært oppdragsansvarlige, byggherreombud samt hatt økonomioppfølging fra start til slutt av prosjektperioden.