Sykehusbygg

Sykehus er kompliserte bygg med strenge krav til driftssikkerhet, logistikk og funksjonalitet. Utviklingen innenfor de ulike fagområdene går raskt, spesielt med hensyn på tekniske anlegg og virksomhetsteknologi.


Miljøene som driver utvikling og ledelse av sykehus i Norge er etablerte og sterke. Vi ønsker å utfordre det etablerte og bringe inn vår globale ekspertise å trekke veksler på erfaringer som vi gjør andre steder i verden samtidig som vi er bevisst på, og vil videreføre de gode erfaringene fra nasjonale sykehusprosjekter.

Internasjonalt har WSP vært med på en rekke sykehusutbygginger og har etablerte fagnettverk som kan håndtere utfordringene med planlegging og bygging av sykehus for framtiden. Vi har gjennom en rekke prosjekter opparbeidet solid erfaring og kompetanse, blant annet gjennom Linköping University hospital i Sverige og Alder Hey Children Health Park i Liverpool, England.

I Norge er WSP en aktør å regne med for å lede sykehusprosjekter gjennom prosjektering og bygging. Gjennom vårt internasjonale nettverk vil vi bringe inn nyttig erfaring i nye sykehusprosjekter. Vi påtar oss oppdrag i ulikt omfang, fra ombygging og rehabilitering til nyetablerte sykehusutbygginger.

Les mer om WSP og sykehussektoren her