Tunneler

Tunneler forbinder land, forener samfunn og reduserer reisetid, og er derfor en viktig del av vår infrastruktur. WSP er en av de aktørene i verden med lengst og bredest erfaring innen tunnelbygging. 


Solid og toppmoderne tunellkompetanse

Med befolkningsvekst i byer og urbane strøk oppstår det stadig oftere trengselsproblemer, og avvikling av trafikk og transport på en smidig og effektiv måte er stadig en utfordring. Transporttunneler bygges ofte i de tetteste bysentrene for å avlaste transport og infrastruktur over bakken. Veitunneler gjør at trafikk og biler kan ledes utenfor sentrumskjerner, mens jernbane- og t-banetunneler tilbyr pendlere et alternativ til bil. Dette er svært komplekse og intensive prosjekter. Ulike forhold i grunnen, enten det er myk grunn, hard stein eller en blanding, i byer, i fjell eller under vann, krever ekspertise og kunnskap.  Det stilles også store krav til tunnelsikkerhet, og en rekke tunneler i Norge står foran større oppgraderinger for å tilby en mer sikker transport for de reisende.

WSP er verdenskjent for sin tunnelkompetanse

Med 130 års erfaring tilbyr WSP i dag innovative og toppmoderne løsninger til transportprosjekter under bakken i jernbane-, vei- og luftfartssektoren. Helt siden byggingen av tunnelene til metroen i New York startet i 1904, har WSP jobbet i tett samarbeid med kundene sine for å løse krevende tunnelprosjekter, som både tar høyde for begrensninger og utfordringer i grunnen og samsvarer med tidsrammer og budsjetter.

I Norge tilbyr vi blant annet prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, håndtering av planprosesser, utredninger, usikkerhetsanalyser, samt oppfølgning av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), kvalitet og miljø. Gjennom vårt internasjonale fagmiljø har vi i tillegg tilgang på global ekspertise og en rekke kompetanseområder gjør at vi kan levere innovative og toppmoderne løsninger til de mest komplekse tunnelprosjektene i Norge.  

WSP har vært involvert i en rekke store tunnelprosjekter i Norge. På Follobane-prosjektet, som får landets hittil lengste jernbanetunnel, har vi bidratt med en rekke tjenester, som strategisk planlegging, byggeledelse, jernbaneteknikk, HMS, SHA, kvalitet og miljø. I veiprosjektet E6 Trondheim-Stjørdal, som blant annet inkluderte en løsmassetunnel, bidro vi med byggeledelse.