Vei og motorvei

Ny teknologi skaper nye transportmuligheter og nye bevegelsesmønstre, og kommer til å ha innflytelse på våre fremtidige veier og motorveier. WSPs lange erfaring inne vei og motorvei gjør det mulig å utvikle prosjekter for morgendagens behov gjennom å tenke nytt om hvordan folk reiser.