WSP sin tilnærming til akustikkfaget kjennetegnes av tung fagkompetanse, og fokus på kvalitetssikring og innovasjon. Vi jobber med alt som omhandler akustikk, lyd og vibrasjon, og våre erfarne konsulenter tilbyr løsninger både i- og utenfor bygninger.


Moderne utstyr, kombinert med strategiske modellerings- og risikovurderingsteknikker, gjør det mulig for WSP å vurdere og løse utfordringer knyttet til akustikk, støy og vibrasjoner. 
Som kunde hos oss har du også tilgang på vår internasjonale ekspertise. Med vår globale styrke kan vi hjelpe deg med å sikre at alle aspekter innen akustikk er dekket og dermed overholder internasjonale standarder og praksis. 

Gode lydforhold gir gode opplevelser

Lydforhold er ofte noe av det første man får tilbakemelding om fra brukere av nye bygninger. Støy fra naboer, samferdsel og tekniske installasjoner påvirker helsen og livskvaliteten negativt for mange personer. I rom og arealer der lydforholdene er gjennomtenkte bidrar de derimot til å gi gode opplevelser og fremhever design og kvalitet. I et bygg med gode lydforhold er all unødvendig og forstyrrende lyd redusert så godt som mulig. WSP bistår sine kunder med å oppfylle myndighetskrav til støy og lydforhold. 

Kostnadseffektive og riktige løsninger

Vår avdeling i akustikk bidrar med alt fra måling av støy og vibrasjoner fra samferdsel og industri, til beregning av romakustiske parametere i store saler.

Vi utvikler kostnadseffektive og riktige løsninger for hvert enkelt tilfelle, og arbeider med lydprosjektering i alle typer byggeprosjekter. I tillegg har vi lang og bred kompetanse innenfor måling og beregning av lyd, støy og vibrasjoner.

Vår kjernekompetanse omfatter: 

 • Akustikk i bygg
  Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner i alle typer bygg.  Det følges opp krav i alle faser av byggeprosjekter- fra programmering til bygging og sluttkontroll. Det kan bistås med detaljerte beregninger, vurderinger og målinger av ulike parametere.

 • Samferdselsstøy
  Målinger og beregning som underlag til utviklingsstudier i tidligfase, støykartlegging i forbindelse med utredning av detaljplan og byggetillatelser, herunder dimensjonering av tiltak og prosjektering av fasade og vinduisolasjon.

 • Arbeidsmiljørelatert støy 
  Skreddersydde løsninger for å minimere alle typer arbeidsmiljøstøy. Beregninger og lyd- og vibrasjonsmålinger i eksisterende nye eller endrede virksomheter. Risikokartlegging av støy og prosjektering av støyreduserende tiltak.

 • Industri og offshore
  Støymåling, beregning og forslag til tiltak i forbindelse med eksempelvis søknader for nye og eksisterende industrianlegg. Kravspesifikasjon, konseptstudier, prosjektering, tekniske revisjoner, tredjepartsverifiseringer på industrianlegg og offshore installasjoner. Vi bistår også med kartlegging av støy, vurderinger av risiko for hørselsskader og tiltaksvurderinger.

 • Rom- og elektroakustikk
  Romakustisk dimensjonering, produktutvikling av eksempelvis lydabsorbenter, plassering og dimensjonering av høyttalere og mikrofoner, samt målinger av ulike romakustiske parametere.

 • Støy fra vindkraft
  Beregninger, lydeffektbestemmelser og tonalitetsevaluering (i henhold til IEC standard) emisjonsmåling og lyddemonstrasjon. 

 • Vibrasjoner og risikoanalyser
  Utredninger av grunn- og bygningsvibrasjoner fra veitrafikk og jernbanetrafikk. Arbeidet inkluderer kartlegging av utfordringer, målinger, analyser og forslag til tiltak.

Vi utfører tjenester i alle faser av prosjekter, fra konsekvensutredning og tidligfase, til forprosjekt og detaljprosjektering. Oppfølging i byggefase, samt lydmålinger som en del av sluttdokumentasjonen utføres også. 

Lurer du på mer rundt denne tjenesten, ta kontakt med disiplinleder Petter Eriksen ved å trykke på kontaktknappen øverst til høyre.