WSP kjenner de praktiske utfordringene både fra kunde- og leverandørsiden, samt forutsetningene for å få på plass velbalanserte avtaler. Enten du trenger støtte til hele eller deler av anskaffelsesprosessen, er vårt mål å sikre at du sitter igjen med det produktet og den kontrakten som best ivaretar dine behov.


Sektor

  • Eiendom
  • By- og tettstedsutvikling
  • Jernbane og kollektivtrafikk
  • (Se alle)

TjenesteVi ivaretar dine behov

En anskaffelse byr på både muligheter og risikoer, og ofte står store verdier på spill. I noen tilfeller står og faller et prosjekts suksess på den riktige anskaffelsen, og anskaffelse av ressurser og kompetanse som er avgjørende for å nå prosjektets mål skal derfor ikke tas lett på.

Uansett omfang på anskaffelsen er det viktig å kartlegge hvilke behov som ligger til grunn for anskaffelsen, slik at en er sikker på at en får det en faktisk trenger. Det er også strenge regler knyttet til offentlige anskaffelser som må følges og det stilles ofte store krav til dokumentasjon.

WSP hjelper deg med anskaffelsen

WSP har bred erfaring fra anskaffelser både i privat og offentlig sektor og hjelper deg med å sikre kvalitet i alle deler av anskaffelsesprosessen.

Vi hjelper deg med alt fra å utvikle en anskaffelsesstrategi til å avslutte kontrakter og følge opp reklamasjoner. Våre jurister kan bistå ved behandling av saker i klagenemda for offentlige anskaffelser og domstolsapparatet. Vi gir råd om ulike kontraktsmodeller, hjelper deg med kvalitetssikring og holder kurs.

Vi kjenner de praktiske utfordringene både fra kunde- og leverandørsiden, samt forutsetningene for å få på plass velbalanserte avtaler. Enten du trenger støtte til hele eller deler av anskaffelsesprosessen, er vårt mål å sikre at du sitter igjen med det produktet og den kontrakten som best ivaretar dine behov.

Offentlige anskaffelser

WSP bistår virksomheter i offentlig sektor med å inngå gode kontrakter som både dekker det reelle behovet og overholder de formelle kravene i lov om offentlige anskaffelser.

Vi bistår deg som er anskaffelsesansvarlig med å etablere anskaffelsesstrategi, gjennomføre konkurranser i henhold til det offentlige anskaffelsesregelverket og utarbeide og inngå rammeavtaler. Vi kan også stille med et tverrfaglig team og ta ansvar for hele anskaffelsesprosessen i nært samarbeid med deg. Vi skreddersyr og holder kurs i lov om offentlige anskaffelser.

Vi kan også gi råd og støtte i behandling av klagesaker begjæring om offentlig innsyn.

WSP har lang erfaring med anskaffelser. Vi har for eksempel bistått Tromsø kommune med en rekke anskaffelser, vi har bistått med anskaffelser i tilknytning til en rekke skoleprosjekter, som for eksempel i Flesberg og Ullerål, og vi har laget anskaffelsesstrategi for Sporveien og deres prosjekt for å bedre kollektivtrafikkens fremkommelighet i Oslo.