Miljøsertifisering av bygg blir stadig mer utbredt, både i Norge og resten av verden. Hensikten er å fremheve kvaliteter knyttet til bærekraft, og for å skape incentiver for å tenke, bygge og bruke bygg på en mer miljøvennlig måte.