Byggefasen fyller gapet mellom konseptet på papir og et ferdig, fysisk bygg eller anlegg. Denne kritiske fasen krever god styring i form av nøye planlegging, god logistikkhåndtering og evne til å skape et godt samspill mellom alle aktørene som er involvert. Med en byggeleder fra WSP kan du være sikker på at byggefasen gjennomføres på en effektiv og sikker måte, uansett hvilken sektor du tilhører.


God byggeledelse er en forutsetning for å lykkes med byggeprosjektet. Byggelederen følger opp og ivaretar byggherrens interesser på bygge- og anleggsplassen, og kontrollerer at entreprenørene leverer i henhold til kontrakt og med riktig kvalitet. Byggelederen følger også opp økonomien og fremdriften i gjennomføringen.

Byggelederen kommer ofte inn i prosjektet når det meste av prosjekteringen er utført og kontrahering av entreprenørene står for tur. Rollen og oppgavene varierer med entrepriseform, prosjektets størrelse og kompleksitet, samt de øvrige aktørers mandater.

Byggeledelse fra WSP

WSPs byggeledere har erfaring fra offentlig og privat sektor, og har ledet alt fra relativt enkle byggeprosjekter til store, komplekse infrastruktur- og samferdselsprosjekter. Våre byggeledere er opptatt av å sikre et best mulig samspill mellom aktørene, slik at prosjektet gjennomføres på en smidig måte og i henhold til avtalt tid og pris. Vi leder byggemøter, håndterer endringer, følger opp tekniske avklaringer og sikrer god kontakt med relevante myndigheter hele veien. Vi er svært opptatt av å følge opp og sikre god kostnadskontroll og fremdrift i prosjektet, samtidig som at sikkerhet og risikovurderinger får den plassen de må ha.

Med en byggeleder fra WSP kan du være sikker på at byggefasen gjennomføres på en effektiv og smidig måte, uansett hvilken sektor du tilhører.

Trenger du kompetanseheving i egen virksomhet?

Ønsker du å heve kompetansen i egen virksomhet, kan vi også skreddersy kurs i byggeledelse, prosjektøkonomi, fremdriftsstyring og kontraktsoppfølging slik at du får den kompetanseheving du har behov for.

Uansett hva du trenger hjelp til er våre byggeledere opptatt av å skape verdi for deg og ditt prosjekt. 

WSP har hatt byggeledelsen på en rekke prosjekter over hele landet, som for eksempel rehabiliteringen av Evrys hovedkontor på Fornebu og oppgradering av Holmenkollbanen. Vi har også rammeavtaler på byggeledelse med blant annet Fosen Vind.