WSP har lang erfaring og god inngående kunnskap om både eldre og helt nye byggemetoder, konstruksjonssystemer og materialbruk. Vi har sikkerhet under bygging i fokus, og jobber målrettet hver dag for å gjøre vår del for å sørge for en sikker byggeplass.


Byggeteknikken i Norge har endret seg de siste tiårene. I dagens samfunn skal nye bygninger være utformet slik at alle i samfunnet har tilgang. Det er ønske om større åpne flater og mer fleksibel bruk av areal. Dette setter nye krav til hvordan vi som byggingeniører utformer løsninger. I samarbeid med kunde, arkitekt, byggemannskaper og myndigheter streber vi etter å lage løsninger som bidrar til å gi trygge, fremtidsrettede og bærekraftige bygg.

I vår byggetekniske prosjektering skiller vi mellom nybygg og bygningsforvaltning. Dette gir oss mulighet til å dekke alle typer bygg, materialer og problemstillinger. Vi analyserer og gir råd for alt fra enkle eneboliger og leiligheter til store næringsbygg og leilighetskomplekser, samt offentlige bygninger som kulturhus, skoler, høgskoler og universiteter.

Nybygg

For WSP er det et ønske å komme inn så tidlig som mulig i byggefasen for å kunne påvirke valg av konstruksjonsløsninger og bæresystemer, for å sikre fremdrift og økonomi i prosjektene. Tidlig medvirkning bidrar til et godt sluttprodukt. Våre rådgivere innen geoteknikk har betydelig kompetanse på jordskjelvanalyser, som tidlig sikrer at bygget får riktig fundamentering i forhold til grunnforhold.

Våre rådgivere har erfaring med prosjektering av stål, tre, massivtre, betong og prefabrikkerte konstruksjoner.


Bygningsforvaltning

WSP tar jobben med å oppgradere gårsdagens bygninger slik at de tilfredsstiller dagens krav og bruksområder. Vi har god kjennskap til både eldre og aktuelle forskrifter og standarder for bygg, og preaksepterte løsninger for vurdering av bygningsdetaljer. Vårt omfattende tegningsarkiv fra en langvarig virksomhet i Norge bidrar også til gode forutsetninger for å gjennomføre ombyggingsprosjekter både av eldre og nyere bygningsmasse.

Flere av våre ingeniører har fagbrev som tømrere og murere, samt erfaring fra entreprenørbransjen og fabrikasjonsverksteder. Denne verdifulle erfaringen gjør at vi kan kombinere praktisk erfaring med teoretisk kompetanse innenfor restaurering, rehabilitering og transformasjon av eksisterende bygningsmasse.


WSP tilbyr følgende tjenester for nybygg og bygningsforvaltning:

 • Statistiske beregninger og dimensjonering
 • Fundamentering og refundamentering
 • Kontroll av eksisterende bærekonstruksjoner

 

Byggteknisk prosjektering

WSP har bred kunnskap om materialer og byggeteknikker, og tilbyr tjenester innen prosjektering av bygg, som generell prosjektering, koordinering av prosjekteringsgrupper, kontakt med myndigheter og oppfølging av prosjektet i byggefasen.

 

Tegninger og produksjonsunderlag

WSP kan levere alt av tegninger og produksjonsunderlag. Vi benytter det siste innen arbeidsverktøy som Tekla og Revit, og modellerer det meste av nyere bygg i 3D og BIM som kommuniserer med andre prosjekterende eller modeller. Vi lager alt fra tegninger for anbud og forespørsler og form- og armeringstegninger, til detaljerte produksjons- og montasjetegninger for blant annet stål og prefab.

 

Statiske beregninger og dimensjonering

WSP utfører følgende statiske beregninger og dimensjonering for stål, tre og betong:

 • Stabilitetsberegninger
 • Sesmiske vurderinger
 • Dimensjonsbestemmelser
 • Knutepunktsberegninger
 • Optimalisering av nødvendig armering i betongkonstruksjoner
 • Vurdering av eksisterende bærekonstruksjoner

 

Fundamentering og refundamentering

WSP har lang erfaring med å prosjektere fundamenter til ulike typer konstruksjoner rundt om i hele verden, også i arktiske strøk med de utfordringene som følger der. Vi har prosjektert fundamenter for bygg, radarmaster, antennemaster og apparatstativer. Som oftest er det betongfundamenter som brukes, men vi har også erfaring med stålfundamenter fra nyere tid. Våre rådgivere har også god erfaring med prosjektering og oppfølging av refundamentering av både større og mindre bygg fra ulike tidsperioder, blant annet Universitet i Oslo.

 

Andre tjenester

WSP satser på godt tverrfaglig samarbeid med byggherrer og arkitekter, interne og eksterne fagressurser og entreprenører. Vår bruk av digitale prosjekteringsverktøy og BIM sikrer et design som møter alle krav og ønsker fra kunde og arkitekt.

WSP utfører uavhengig kontroll innen prosjektering og utførelse for konstruksjonssikkerhet. Selskapet har sentral godkjenning for tiltaksklasse 3.

For byggetekniske beskrivelser kan vi utføre alle typer:

 • Skisseprosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag
 • Forprosjektbeskrivelser med kostnadsoverslag
 • NS3420-beskrivelser med masseberegninger
 • Totalentreprise/funksjonsbeskrivelser

Vi utfører anbudsinnstillinger og hjelper byggherrer med kontrahering, kontrakter og kontraktinngåelser. WSP har flere pågående rammeavtaler som byggtekniske rådgivere for blant annet Undervisningsbygg, Statsbygg, Forsvarsbygg og flere kommuner i Norge. Vi kan også vise til en rekke komplekse prosjekter.