WSPs ingeniører og geoteknikere bidrar til å velge rett beliggenhet og tekniske løsninger for bygg på og under bakken. Gjennom systematiske undersøkelser, risikovurderinger og analysemetoder leverer vi praktiske og kostnadseffektive løsninger.


For å sikre trygge bygge-, anleggs- og samferdselsprosjekter er det viktig å vurdere grunnforholdene. WSPs erfarne rådgivere er opptatt av å finne optimale løsninger som er kostnadseffektive, men som samtidig er innovative og sikre. Vi tilbyr tjenester innen geoteknikk, ingeniørgeologi, grunnundersøkelser, miljøgeologi og hydrogeologi.

WSP har spisskompetanse innen alle fag relatert til grunnen: geoteknikk, jordskjelvteknikk, ingeniørgeologi, grunnundersøkelser, miljøgeologi og hydrogeologi. Vi har erfaring og kunnskap til å kunne håndtere alt fra små til store prosjekter med ulike problemstillinger, uavhengig av om det skal bygges på eller i grunnen.

Våre geoteknikere har bred erfaring fra fagfeltet og jobber i tett samarbeid med konstruksjonsteknikere og andre rådgivende ingeniører. Vi har erfaring innenfor geoteknisk prosjektering, peledimensjonering, fundamenteringsløsninger og støttekonstruksjoner. Vi kan også utføre seismiske analyser for ulike konstruksjoner, samt forta uavhengig kontroll for geotekniske prosjekter. 

 

WSP tilbyr følgende tjenester innen geoteknikk:

 • Planlegging og tolkning av grunnundersøkelser

 • Tidligfase geoteknisk rådgivning

 • Uavhengig kontroll

 • Områdestabilitetsvurdering og ROS-analyse

 • Fundamenteringsløsninger

 • Prosjektering av:

  • Grunne fundamenter

  • Peler og pelegrupper

  • Støttekonstruksjoner

  • Spuntkonstruksjoner

  • Grunnforsterkning

 

Ingeniørgeologi (bergteknikk)

Vi tilbyr ingeniørgeologi og bergteknikk for alle typer oppdrag, blant annet sikring av skjæringer, fjellhaller, tunneler eller sikring av fjellstag for støttekonstruksjoner. Vi har god kompetanse på sprengningsteknikk, anleggsteknikk, hydrogeologi og naturfare. Våre rådgivere kan også utføre tilstandsvurderinger og uavhengig kontroll tiltaksklasse 3. 

 

Jordskjelvteknikk

WSP besitter unik kompetanse innen jordskjelvteknikk og geoteknikk i forbindelse med jordskjelv, og kan prosjektere konstruksjoner som er robuste og som kan takle ekstreme dynamiske laster som påføres i forbindelse med en jordskjelvhendelse. Dette blir gjort etter kravene utgitt i Eurokode 8. Våre rådgivere tilbyr detaljert seismisk prosjektering av alle grunnkonstruksjoner (fundamenter, peler, støttekonstruksjoner) og bidrar til input til seismisk prosjektering av overkonstruksjonen via grunnresponsanalyser, jordkonstruksjonssamvirke, beregninger med mer.

 

Miljøgeologi og hydrogeologi

For problemstillinger rundt miljø, områdevurderinger eller miljørelatert prosjektering kan vi tilby totale løsninger innen miljøgeologi og hydrogeologi. Våre eksperter samarbeider tett med landskapsarkitekter og rådgivere innen miljøteknikk.

WSP har hatt geoteknisk prosjektering i flere prosjekter for både offentlige og private byggherrer, dette inkluderer blant annet Heradsbygda omsorgssenter og Ankertunet. For det nye omsorgssenteret i Heradsbygda har WSP ansvaret for geoteknisk prosjektering, der tre boligblokker oppføres på felles underetasje i bratt terreng med bløtleire av varierende dybde. Ankertunet i Slemmestad krevde tett samarbeid med andre fag for å løse problematikken rundt stabilitet og fundamentering. 

Trenger du bistand innen geoteknikk og jordskjevteknisk prosjektering? Kreves deres prosjekter uavhengig kontroll? Ønsker du en rådgiver med spisskompetanse for optimalisert prosjektering? - Ta kontakt med oss i dag.