God planlegging og grundige beslutninger tidlig i prosjektet er med på å redusere usikkerhet og risiko senere i prosjektforløpet. Konseptutvikling og utredning handler om å identifisere og vurdere alternative konsepter opp mot hverandre og gjøre gode strategiske valg.