Kulturminnerådgivning

Stadig tøffere utfordringer møter bygningsarven framover. Klimaet vårt er i endring med økende påkjenninger på kulturminner og kulturmiljøer, og vedlikehold og skjøtsel vil være viktigere enn noensinne. 

img framtidssikrer bygningsarven 750x
img Bedre framtiden 750x
kompetanse 750x