Spor fra ulike tidsaldre gir bygninger karakter og gir oss kunnskap om hvordan ting har vært før. Kulturminner inneholder mange historiske, estetiske og sosiale dimensjoner som er verdt å ta vare på.