WSP har spisskompetanse innen prosjektering av bygg i massivtre og limtre i alle prosjektfaser. Vi kan bidra med byggetekniske løsninger i form av konstruksjon, lyd og brann.


Massivtre og limtre i bærende konstruksjoner åpner for mange nye og spennende løsninger og uttrykk, og de tekniske mulighetene utvikler seg i stor fart. Industriell produksjon og industrielt byggeri i tre gir konkurransefortrinn som aldri før. Massivtre er svært klima- og miljøvennlig, og gir en bærekraftig byggemetode som tar hensyn til miljøet i hele byggets livsløp. Det kreves lite energi og medfører lave utslipp av Co2 sammenliknet med andre materialer som stål og betong.

Hva er massivtre?

Massivtre er bygd opp av krysslagte treelementer som er sammenføyd med lim, skruer eller tredybler. Elementene prefabrikkeres med åpninger for tekniske gjennomføringer, som dører, vinduer og skjøter, slik at det hele kan settes sammen uten tilpasninger på byggeplassen. Det er flere gode grunner til å velge massivtre:

 • Massivtre er et klima- og miljømessig godt valg, med tanke på CO2, energibruk, innemiljø og ressursbruk.
 •  Det gir stor fleksibilitet ved formgiving, planløsning og konstruksjon.
 • De prefabrikkerte massivtreelementene kan redusere byggetiden vesentlig, som igjen reduserer kostnader og ikke minst minimeres avfall på byggeplass.
 • Enkelt å kombinere med andre materialer. Trematerialer passer (visuelt og konstruktivt) godt sammen med andre materialer som betong og glass, og kombinasjonsmulighetene er store.
 • Materialet har en lav vekt som kan gi fordeler ved fundamentering eller påbygg og massivtre gir enkel montering av tekniske installasjoner.
 • Arbeidsmiljøet på byggeplassen blir vesentlig bedre med mindre betongstøv og luftforurensning.

 

Når man skal bygge med massivtre, er det viktig å legge det til grunn et økt omfang av prosjektering for alle fag i tidligfase. Suksesskriteriet er å avsette mer tid til prosjektering i prosjekteringsfase, noe som skal medføre til mindre feil en raskere produksjon i byggefase. Dette gir best utnyttelse av massivtreets muligheter og konkurranseevne. Bruken av like elementer gir god repeterbarhet og gir god lønnsomhet under produksjon og montasje.  

 

WSP med spisskompetanse innen prosjektering av bygg i massivtre og limtre

WSP har spisskompetanse innen prosjektering av bygg i massivtre og limtre i alle prosjektfaser. Vi kan bidra med byggetekniske løsninger i form av konstruksjon, lyd og brann. I prosjektene våre har vi fokus på miljøvennlige materialer, energieffektive bygg, arealeffektivitet og sambruk. Flere av prosjektene våre er oppført med passivhusstandard og har gitt gode resultater ved BREEAM- sertifisering. Vi kan tilby bred massivtrekompetanse innen:

 • Prosjektutvikling og konseptfase
 • Forprosjekt og detaljprosjektering
 • Optimale statiske system og byggeteknisk prosjektering
 • Branntekniske konsept
 • Energi og bygningsfysikk

 

WSP har vært byggeteknisk rådgiver for flere av de største massivtreprosjektene i Norge, og har hatt ansvaret for et stort utvalg av prosjekter av varierende størrelse de siste 5-10 årene. Våre rådgivere har jobbet sammen med de store produsentene i utlandet, samt norske aktører som Norsk Treteknisk Institutt og iTre for å utvikle kostnadseffektive, teknisk gode og bærekraftige prosjekter med lang levetid.

Vi har hatt rollen som rådgiver innen massivtre for en rekke store og komplekse prosjekter,  som Ulsholtveien 31 – et boligprosjekt i massivtre og limtre som fikk prisen årets treprosjekt i Norge i 2017, Moholt 50/50 – studentblokker med hovedbærekonstruksjon i massivtre og limtre som mottok prisen for årets treprosjekt i Norge i 2016, Romsdal videregående skole – med bærende konstruksjon i massivtre, limtre og betong, og RS Noatun – et administrasjonsbygg og driftsbygninger for redningsselskapet.

 

Massivtre og brann:

 

Tre er et brennbart materiale, men det brenner forutsigbart og med en tilnærmet konstant hastighet. Forsøk har vist at massivtre har god isoleringsevne og beholder sin bæreevne og styrke ved riktig dimensjonering. Branneksponert stål hadde ved tilsvarende varme mistet sin fasthet raskere og ville medføre fare for sammenbrudd i konstruksjonen. Bruk av massivtre gir derfor også god tid til nødvendig evakuering og slukking.

 

Våre brannrådgivere har bistått flere prosjekter der massivtre har vært bærende konstruksjon, som blant annet nye Kongsvinger ungdomsskole, boligfeltet Ulsholtveien 31 og nye Liland skole.